Projektová činnost

            Přestože je na trhu velká nabídka katalogových  domů, ne vždy si může budoucí stavebník vybrat dům, který by splňoval veškeré jeho nároky
    a požadavky na dispoziční řešení domu, jeho orientaci a vhodnosti umístění na pozemku a architektonický návrh.