Difúzně otevřená konstrukce

  Aktivní nízkoenergetické [difúzně otevřené] stěnové systémy:

  Naše společnost používá pro své domy technologii difúzně otevřených stěn německého výrobce, společnosti INTHERMO. Tyto konstrukční systémy jsou vhodné pro alergiky a astmatiky. Obyvatelé domů se vrací k přirozenému a zdravému životnímu stylu.
  • Přijemné klima interiéru _otevřeno difúzi par při vynikajícím vyrovnání vlhkosti
  • Trvalá ochrana před vlivy počasí _vysoce výkonný systém z omítky a izolačních dřevovláknitých desek
  • Prvotřídní ochrana před horkem v létě _izolační dřevovláknitá deska s mimořádně vysokým zachycením tepla
  • Vynikající ochrana před chladem v zimě _dobré tepelně-izolační vlastnosti ve vnější vrstvě
  • Vynikající protipožární ochrana _vnější stěny s mimořádně vysokou odolností proti ohni
  • Ekologické _přírodní komponenty, výroba neohrožující životní prostředí, recyklovatelný systém

     

  Skladba (od interiéru)

  ALFADIFU
  sádrovláknitá deska RIGIDUR 12,5 mm
  instalační předstěna ( + volitelná dodatečná tepelná izolace) 40 mm
  sádrovláknitá deska RIGIDUR HSD 12,5 mm
  tepelná izolace 160 mm
  ve skeletové rámové kci 160/60 mm
  izolační dřevovláknitá deska INTHERMO 60 mm
  podkladová armovaná omítka 5 - 7 mm
  strukturovaná finální omítka 2 mm

   

  Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946
   Tepelný odpor konstrukce R: 5,44 m2K/W
   Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,18 W/m2K

   

  Skladba (od interiéru)

  ALFADIFU
  sádrovláknitá deska RIGIDUR 12,5 mm
  instalační předstěna ( + volitelná dodatečná tepelná izolace) 40 mm
  sádrovláknitá deska RIGIDUR 12,5 mm
  tepelná izolace 160 mm
  ve skeletové rámové kci 160/60 mm
  tepelná izolace 100 mm
  ve dřevěném roštu 100/60 mm
  izolační dřevovláknitá deska INTHERMO 60 mm
  podkladová armovaná omítka 5 - 7 mm
  strukturovaná finální omítka 2 mm

   

  Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946
   Tepelný odpor konstrukce R: 7,45 m2K/W

  Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0,13 W/m2K